HP Enterprise - Rozšírenie záruk - 4 roky

Snímok Kód Názov Dostupnosť Cena Operácie
HPEHC9X9E HPE 4Y FC NBD DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 1 014,73 €
HPEHC9Y0E HPE 4Y FC NBD wDMR DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 1 308,43 €
HPEHC9Y1E HPE 4Y FC NBD wCDMR DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 1 905,48 €
HPEHC9Y4E HPE 4Y PC NBD DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 2 737,24 €
HPEHC9Y5E HPE 4Y PC NBD wDMR DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 3 030,95 €
HPEHC9Y6E HPE 4Y PC NBD wCDMR DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 3 638,82 €
HPEHC9Y7E HPE 4Y PCA NBD DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 17 836,56 €
HPEHC9Y8E HPE 4Y PCA NBD wDMR DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 18 130,27 €
HPEHC9Y9E HPE 4Y PCA NBD wCDMR DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 18 765,83 €
HPEHC9Z0E HPE 4Y FC 24x7 DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 2 163,07 €
HPEHC9Z1E HPE 4Y FC 24x7 wDMR DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 2 457,98 €
HPEHC9Z2E HPE 4Y FC 24x7 wCDMR DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 3 061,03 €
HPEHC9Z3E HPE 4Y PC 24x7 DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 3 884,38 €
HPEHC9Z4E HPE 4Y PC 24x7 wDMR DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 4 180,49 €
HPEHC9Z5E HPE 4Y PC 24x7 wCDMR DL160 Gen10 SVC obvykle 48 hodín 4 794,38 €